432 Hz
Od roku 1955 je väčšina hudby ladená do komorného A - 440 Hz. Podľa jednej hypotézy bola táto frekvencia odsúhlasená medzinárodnou organizáciou pre normy (ISO), na základe doporučenia hovorcu NSDAP Josefa Goebblesa z roku 1939.

Do tejto doby bolo viac druhov ladení v rozsahu od 430,54 Hz po 452 Hz. (Môžeme sa stretnúť aj nižším ladením 395, 415, 421)

Nikde nie je logické vysvetlenie prečo sa ladí na 440 Hz, pravdepodobne sa vychádzalo iba z priemeru uvedených frekvencií čo je 441,27 a následne sa číslo zaokrúhlilo na 440.
Skladby ladené na 432 Hz sú príjemnejšie a vypĺňajú priestor priamo vo Vás.

Toto video poukazuje na akustickú dokonalosť pri 432 Hz, obrazce sú spojené, neprerušené a pri 440 Hz sú prerušené.

Ak by sme mali inú čísenlú sústavu, nie desiatkovú ale osmičkovú, šestkovú, štvorkovú alebo dvojkovú, tak je veľmi zaujímavé že pri 432 vždy vychádzajú celé čísla a pri 440 nie:

432:8 = 54:3 = 18
432:6 = 72:3 = 24
432:4 = 108:3 = 36
432:2 = 216:3 = 72
440:8 = 55:3 = 18,33
440:6 = 73,33:3 = 24,44
440:4 = 110:3 = 36,66
440:2 = 220:3 = 73,33

Desiatková sústava v tabuľke nie je pretože je základná, a nie je potrebné deliť ju desiatimi. Vychádzajú z toho ešte aj iné zaujímavosti.
432 je deliteľné aj číslami 12, 9 a samozrejme 3.

K tomu sa najlepšie hodí citát Nikolu Teslu "keby ste poznali úžasnosť čísel 3,6 a 9 mali by ste v rukách kľúč k vesmíru."

432 Hz

Záver

Možno je to celé iba hlúpa konšpirácia a náhodná, nič nehovoriaca numerológia, (ak by sa zmenila základná jednotka Hz tak by to nevychádzalo),
ale určite stojí táto úvaha za povšimnutie.

Najdôležitejšie ale je, že skladby ladené v A-432 Hz sú pri počúvaní oveľa príjemnejšie.

zdroj:link
Dátum 15.10.2013

freedom
      Rastislav
© Korytár
 Music